Ochrana osobních údajů

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Lukáš Foldina, IČ 73893901, se sídlem Hlučínská 120/246, Ostrava (dále jen: „správce“).
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro poskytnutí služby. Tyto údaje neposkytuje třetím osobám ani jiným subjektům.
  3. Veškerá data (obrázky, css, js), která nahrajete přes API, jsou automaticky pravidelně mazána. Nedochází k žádnému zálohování těchto dat, ani se neposkytují třetím osobám či jiným subjektům.
  4. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.