Obchodní podmínky

  1. Služba Minify Monster poskytuje kompresi obrázků a dalších souborů. Poskytovatelem služby je Lukáš Foldina, IČ 73893901, se sídlem Hlučínská 120/246, Ostrava.
  2. Služba je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně, 365 dní v roce). Služba je provozována na cloudové platformě s běžnou dostupností 99.99%.
  3. Cena za službu je určena na základě využití služby, tzn. objemu přenesených dat. Více v ceníku. Cena je strhávána z platební karty uživatele jednou měsíčně a je nevratná. Veškeré neuhrazené poplatky za překročení objemu přenesených dat, které se neobjevily na posledním vyúčtování, budou připočteny k příštímu vyúčtování.
  4. Za správnost a pravdivost registračních údajů odpovídá uživatel.
  5. Uživatelé nesmí narušovat stabilitu, blokovat anebo modifikovat jakoukoliv součást služeb. Uživatelé musí chránit své API klíče a nesmí je sdílet s žádnou třetí stranou.
  6. Uživatelé nesmí používat službu k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu. Při používání služby nesmí porušovat zákony, pravidla a předpisy (včetně zákonů o autorských právech nebo ochranných známkách).
  7. Pokud uživatel zruší službu před koncem aktuálního zaplaceného měsíce, bude zrušení účinné na konci měsíce a nebude znovu účtováno. Na konci účetního období bude dodatečně naúčtováno veškeré překročení objemu přenesených dat, které nastalo v aktuálním zaplaceném měsíci.
  8. Uživatel souhlasí, že poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.